Kommunikation til medarbejderne under en forandringsproces

Forandringer på en arbejdsplads vil som regel medføre forskellige følelsesmæssige reaktioner.

Som medarbejder kan man reagere på en forandring med en blanding af håb, spænding og usikkerhed. Derfor bør kommunikationen være fokuseret på så åbent som muligt at drøfte spørgsmål om, hvad forandringen betyder.

Læs også: Vi reagerer forskelligt på en forandringsproces

Opsøg information

Som medarbejder vil man være optaget af, hvad forandringen betyder for en selv. Det er en god ide at søge information hos ledelsen og stille spørgsmål som fx:

  • Hvad betyder forandringen for mig?
  • Hvad kræver forandringen af mig?
  • Skal jeg arbejde sammen med andre kolleger end dem, jeg plejer at arbejde sammen med?
  • Har jeg brug for andre kvalifikationer end dem, jeg allerede har?
  • Hvilke muligheder har jeg for at påvirke processen?

Individuelle møder

Den personlige kontakt mellem den enkelte medarbejder og ledelsen er vigtig, og det kan være en god ide at holde individuelle møder. Her kan man som medarbejder få mulighed for at stille spørgsmål, der er svære at stille i en større forsamling, som fx på et afdelingsmøde.

Formålet med individuelle møder kan samtidig være at sikre, at man som medarbejder har realistiske forventninger til forandringen, og at man forstår sin nye rolle på arbejdspladsen i fremtiden.

Kilde: Forslagene til initiativer beskrevet på denne side stammer fra 4 PSYRES-workshops. (Psychological Health and Wellbeing in Restructuring: Key Effects and Mechanisms. Et projekt med deltagelse af fire forskningsinstitutioner i henholdsvis Finland, Holland, Polen og Danmark.