Støtte i gruppen under en forandringsproces

Arbejdspladsens grupper og afdelinger kan støttes på forskellige måder før, under og efter en forandringsproces. Støtte kan både være praktisk, faglig og følelsesmæssig.

Overgangsritualer

En strategi til at bevare trivslen i gruppen i forbindelse med forandringsprocesser er brugen af overgangsritualer. Et overgangsritual markerer overgangen fra ét stadie til et andet og kan bruges til at fejre gode resultater og sætte sig nye mål. Et overgangsritual kan fx være en middag for hele gruppen eller afdelingen.

Sociale aktiviteter

Hvis gruppen eller afdelingen er ny og sammensat af medarbejdere, der ikke tidligere har tilhørt den samme gruppe, kan sociale aktiviteter være med til at sikre, at alle føler sig som en del af gruppen. På den måde er der også større sandsynlighed for, at det nye samarbejde bliver så problemfrit som muligt.

Samarbejde med andre grupper

Ligesom det er vigtigt at få en ny gruppe eller afdeling til at fungere, er det vigtigt at sikre et godt samarbejde mellem de forskellige. Når en gruppe eller afdeling får nye ansvarsområder, skal de øvrige afdelinger og grupper i virksomheden informeres om, hvad det betyder for deres arbejde.

Informationen kan gives på møder, hvor man kan drøfte de nye vilkår og definere, hvilke områder man samarbejder om. Det kan være med til at sikre et godt samarbejde mellem de forskellige grupper og afdelinger i virksomheden.

Kortlæg kompetencer

Det er vigtigt, at grupperne eller afdelingerne har de nødvendige kompetencer til at udføre deres opgaver efter en forandring. Det kræver, at man kortlægger gruppemedlemmernes kompetencer og præferencer. Kortlægningen kan desuden bidrage til at implementere forandringen på lokalt plan.

Efteruddannelse

Forandringer kan medføre nye jobfunktioner for medarbejderne. Både ledelse og medarbejdere bør derfor overveje, hvilken træning og efteruddannelse der er behov for, for at alle kan opfylde kravene i de nye jobfunktioner.

Gruppens trivsel

Det er vigtigt at holde øje med den psykosociale trivsel i gruppen eller afdelingen for at minimere de negative virkninger af forandringen. Der kan evt. anvendes et værktøj til at kortlægge trivslen jævnligt.

Gruppen kan også have en eller flere ”trivselskoordinatorer”, som holder øje med trivslen blandt medarbejderne i gruppen, og som kan henvende sig til lederen eller tillidsrepræsentanten, hvis det er nødvendigt med yderligere støtte.

Trivselskoordinatoren kan også arrangere sociale aktiviteter, der kan medvirke til at udvikle gruppens følelse af samhørighed.

Kilde: Omstrukturering i virksomheden – en guide til initiativer, der tager hensyn til medarbejdernes trivsel og helbred (pdf)

Se mere i temaet om Trivsel

Kilde: Forslagene til initiativer beskrevet på denne side stammer fra 4 PSYRES-workshops. (Psychological Health and Wellbeing in Restructuring: Key Effects and Mechanisms. Et projekt med deltagelse af fire forskningsinstitutioner i henholdsvis Finland, Holland, Polen og Danmark.