Kommunikation i gruppen eller afdelingen under en forandringsproces

I en forandringsproces vil medarbejderne i de enkelte grupper og afdelinger som regel have behov for at drøfte i fællesskab, hvad forandringerne betyder for dem som gruppe.

Dialogmøder

De enkelte grupper eller afdelinger på arbejdspladsen bør holde dialogmøder, hvor gruppens medlemmer har mulighed for at give udtryk for deres følelser, bekymringer og forbehold over for forandringerne. Det er vigtigt, at møderne ikke udvikler sig til negative diskussioner.

Møderne kan i stedet bruges til at diskutere, hvordan gruppen kan få det bedste ud af forandringerne i fremtiden.

Læs mere om dialogmetoder under Værktøjer

Behov for kommunikation

Gruppen eller afdelingen kan medvirke til at sikre god kommunikation under forandringsprocessen ved at diskutere og definere:

  • hvilken type kommunikation, der er behov for
  • hvem kommunikationen skal komme fra
  • hvornår kommunikationen skal gives
  • hvordan kommunikationen skal foregå.

Eksempelvis kan en ugentlig mail fra ledelsen være en god ide, hvis kommunikationen handler om fremdriften i processen, mens et personalemøde, hvor medarbejderne kan komme til orde, kan være oplagt, når der er behov for medarbejdernes feedback.

Arbejdspladsens sædvanlige kommunikationskanaler skal overvejes, men der kan også være behov for, at arbejdspladsen udvikler nye måde at kommunikere på.

Spilleregler

Det kan være en god ide for gruppen eller afdelingen at blive enige om nogle spilleregler for, hvornår og hvordan man diskuterer forandringen. På den måde kan man undgå, at det fylder for meget i arbejdsdagen og skaber en negativ og ukonstruktiv stemning.

Eksempelvis kan man beslutte, at forandringen udelukkende bliver diskuteret under et morgenmøde, eller at man fokuserer på, hvordan gruppen eller afdelingen kan få det bedste ud af omstruktureringen i fremtiden.

Kilde: Forslagene til initiativer beskrevet på denne side stammer fra 4 PSYRES-workshops. (Psychological Health and Wellbeing in Restructuring: Key Effects and Mechanisms. Et projekt med deltagelse af fire forskningsinstitutioner i henholdsvis Finland, Holland, Polen og Danmark.