Inddrag medarbejderne i forandringsprocessen

For at tage hensyn til arbejdsmiljøet bør medarbejdere og mellemledere inddrages, når der sker forandringer på arbejdspladsen.

Forskning viser, at tidlig involvering af medarbejderne i en forandringsproces er vigtig for at beskytte de berørte medarbejderes helbred og trivsel.

Inddragelse giver 2 fordele:

  1. Medarbejdere og mellemledere har mulighed for at påvirke, hvordan forandringen bliver gennemført.

  2. Medarbejdere og mellemledere har mulighed for at bidrage med ideer til, hvordan den fremtidige arbejdsplads skal se ud.

Begge dele er vigtige for at sikre medarbejdernes trivsel og ejerskab til forandringen og for at udnytte medarbejdernes og mellemledernes ekspertviden om lokale forhold på arbejdspladsen.

Hvordan skaber man gode forandringer? Hør, hvad forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Johan Simonsen Abildgaard siger.

Videoen er et uddrag af en længere video. Se videoen i fuld længde

Kilde: Kieselbach et al., 2009; Pahkin et al., 2012.

Se den fulde kildebeskrivelse i litteraturlisten (pdf)