Hold øje med forandringsprocessen

Ved at overvåge forandringsprocessen kan arbejdspladsen bedre tilpasse undervejs.

En forandringsproces kan i sig selv indeholde forandringer, og nye situationer opstår. Det er derfor vigtigt at følge processen og holde øje med, hvordan forandringen forløber og bliver håndteret. Det giver mulighed for at tilpasse og justere undervejs.

Hvad kan være vigtigt at holde øje med under en forandringsproces? Forskere peger på forskellige områder:

Medarbejdernes oplevelse af, hvad forandringen betyder for dem
Det er vigtigt at få viden om, hvordan medarbejderne oplever forandringen i forhold til fx deres opgaver, ansvar, indflydelse og anerkendelse. Jo større betydning en forandring har for den enkeltes arbejde, jo større effekt vil forandringen have på den enkelte medarbejder. Det viser forskning generelt.

Faktorer i det psykiske  arbejdsmiljø
Forandringer medfører ofte jobusikkerhed, forhøjede jobkrav og ændrede sociale relationer. Disse arbejdsmiljøfaktorer kan have betydning både for den enkelte medarbejder og for organisationen som helhed.  Det er derfor vigtigt at holde øje med, om faktorerne bliver påvirket, så man kan gribe ind.

Forskellige reaktioner
Medarbejdere reagerer forskelligt på en forandring, og deres måde at håndtere den på kan have betydning for, hvordan de tilpasser sig forandringen. Det kan være en god ide at have information herom, allerede inden forandringen sættes i gang og bruge denne viden til at støtte medarbejderne, fx gennem coaching og kommunikation.

Organisationens håndtering af forandringen
Ved at holde øje med hvordan medarbejderne oplever, at selve forandringsprocessen forløber, kan man identificere, hvor eventuelle problemer findes og adressere dem. Det kan fx være i forhold til den kommunikation og støtte, medarbejderne oplever i forbindelse med forandringen, og hvorvidt de bliver involveret i processen.

Medarbejdernes helbred og trivsel
Overvågning af medarbejdernes helbred og trivsel er også en vigtig del af en forandringsproces. Det kan fx ske ved at overvåge medarbejdernes jobtilfredshed og stress, sygefraværet, medarbejderudskiftningen og produktiviteten. Formålet er bl.a. at reducere medarbejdernes oplevelse af stress og hjælpe dem med at håndtere forandringen. 

Hvordan holder man øje med en forandringsproces?

Det behøver ikke være en stor og ny opgave at overvåge arbejdspladsens forandringsproces.

Traditionelle redskaber til APV (arbejdspladsvurdering) såsom spørgeskemaer og diskussioner i små grupper kan være en god mulighed. Man kan evt. benytte arbejdspladsens sædvanlige APV-spørgeskema og tilføje relevante spørgsmål om forandringen.

Ligeledes kan man i forbindelse med forandringsprocessen indføre jævnlige dialogmøder, hvor medarbejderne kan komme med input og information om, hvordan processen går.

Det kan være en god ide at gennemføre overvågningen ved at lave APV oftere end sædvanligt, så eventuelle tilpasninger kan gennemføres ved behov. Overvågningen kan ligeledes gennemføres i forskellige faser af forandringen.

Fx kan det være nyttigt at indsamle viden, allerede inden forandringsprocessen går i gang. Så skaber man et godt sammenligningsgrundlag for den senere løbende overvågning

Evaluer og tag ved lære

Når forandringen er gennemført, er det en god ide at evaluere, hvordan det er gået. Det giver virksomheden mulighed for at lære af processen og på den måde være bedre forberedt på kommende forandringer.

Kilde: Wiezer et al., 2011; Kiselbach, 2009.

Se den fulde kildebeskrivelse i litteraturlisten (pdf).