Skab tydelige retningslinjer for håndtering af smerter i muskler og led

Tydelige retningslinjer for, hvordan man støtter en medarbejder, der har ondt, kan hjælpe arbejdspladsen med at reducere langvarigt sygefravær. Retningslinjer skal gøre det klart, hvem de ansatte går til, når de har ondt og har svært ved at passe arbejdet. Og de skal give de ansatte et overblik over, hvilke muligheder de har for at få støtte og tilpasset deres arbejdsopgaver.

Tydelige retningslinjer gør de ansatte trygge

Det handler om at skabe klare strukturer på arbejdspladsen, så de ansatte føler, at de bliver taget alvorligt, når de har ondt og kan få tilpasset arbejdet til deres helbredsforhold. En klar struktur medvirker til, at medarbejderne ikke melder sig syge for det mindste, og samtidig føler sig trygge ved at melde sig syge, når der er behov for det.

Retningslinjer kan desuden sikre, at der er den nødvendige støtte fra den nærmeste leder og kollegerne til den medarbejder, der får tilpasset sine arbejdsopgaver ved smerter og nedsat arbejdsevne.

Retningslinjer skal passe til arbejdspladsen

Retningslinjerne skal passe til den enkelte arbejdsplads. Det kan man sikre, ved at ledelse og medarbejdere i fællesskab drøfter, hvilke holdninger der er til smerter og sygefravær på arbejdspladsen. Man kan fx drøfte, om det er i orden at melde ud, at man ikke er helt på toppen og helst ikke vil tage de tunge løft. Og man kan drøfte, hvilke muligheder der er for at aflaste hinanden på arbejdspladsen.

4 tips til at nedsætte sygefraværet:

  1. Arbejdspladser er forskellige, og det er derfor en god ide at lave en mini-analyse af risikofaktorer og aflastningsmuligheder.

  2. Sørg for tydelige retningslinjer: Det bør være klart, hvem medarbejderne går til, hvis de har ondt og har svært ved at klare jobbet, samt hvad arbejdspladsen kan tilbyde af hjælp.

  3. Giv plads til, at medarbejdere, der har smerter, kan udføre andre arbejdsopgaver i en periode.

  4. Arbejd med sygefravær som en del af arbejdsmiljøarbejdet, og ikke kun når der er mange sygemeldte. Det er oftest nemmest at få en god dialog, når det går godt.

Kilder:

Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Merete Labriola, Aarhus Universitet og DEFACTUM.

Birgitte Poulsen, Cabi.

Riktlinjer vid ländryggbesær. Karolinska Instituttet. 2013. (Irene Jensen).

Mental Sundhed.dk