Tilpas arbejdet, så medarbejdere med smerter kan blive i jobbet

Arbejdspladsen kan gøre meget for at forebygge, at vi får ondt i muskler og led og endnu mere for at forebygge, at smerterne ikke udvikler sig til længere tids sygefravær og tab af arbejdsevne.

Der er flere områder, hvor arbejdspladsen kan sætte ind for at forebygge, at vi får smerter i muskler og led. Det kan være at anskaffe hjælpemidler, så kroppen bruges fornuftigt. Og det kan være at tilrettelægge arbejdet, så ingen belastes for hårdt, for ensidigt eller for længe. Men mange får ondt alligevel. Derfor bør arbejdspladsen også se på, hvad man kan gøre for dem, der har ondt, så smerterne ikke udvikler sig til langtidssygefravær og tab af arbejdsevne.

Giv plads til dem med smerter

Forskningen viser, at det går bedst for dem, der bliver eller kommer tilbage på arbejde, selvom smerterne ikke er helt væk. Arbejdspladsen kan derfor med fordel give plads til medarbejdere, der i en periode ikke er 100 pct. funktionsdygtige. Det betyder, at man på arbejdspladsen skal være parat til at tilpasse og fordele arbejdet, så medarbejdere, der har smerter og er besværet, kan arbejde i det omfang, det er muligt, og at det samtidig ikke belaster de øvrige medarbejdere yderligere.

Det kræver en fælles indsats fra alle på arbejdspladsen. Og her har ledelse, arbejdsmiljøorganisation og samarbejdsudvalg en oplagt opgave.

Støt dem med smerter i at blive på jobbet

Hvis holdningen på arbejdspladsen er, at det er bedst at gå hjem og blive hjemme, til smerterne er væk, kan det være svært at fortsætte med at arbejde fx på nedsat tid eller med andre opgaver. Eller omvendt, hvis holdningen er, at man bider smerterne i sig og knokler videre, når det gør ondt, kan det være svært at blive aflastet i en periode. Arbejdspladsen kan derfor med fordel understøtte en kultur, der støtter og opmuntrer medarbejdere, der har smerter, til at holde sig i gang i det omfang, de kan.

Få minutters træning hjælper

Arbejdspladsen kan spille en vigtig rolle ved at stille tid og rum til rådighed for træning. Det kan medvirke til at forebygge og behandle smerter i muskler og led, så de ansatte bevarer deres arbejdsevne og produktivitet.

Hvis man træner de muskler, der gør ondt, kan det mindske smerterne. Når musklerne er stærke, belastes kroppen mindre ved det samme arbejde. Få minutters træning tre gange om ugen kan være nok.

Skab balance mellem job og krop

Når der er balance mellem de fysiske krav, man har på jobbet, og kroppens fysiske kapacitet, er der mindre risiko for problemer med muskler og led. Og man skal helst have et vist overskud, så man ikke smider sig udmattet på sofaen, når man kommer hjem fra arbejde.

Balancen mellem krav og kapacitet afgør, hvilken arbejdsevne man har. Hvis der er for høje krav i jobbet i forhold til den fysiske kapacitet, man har, forringer det arbejdsevnen. Og det øger risikoen for smerter i muskler og led samt længerevarende sygefravær.

Hvis man har en god fysisk kapacitet, er risikoen for overbelastninger mindre.

Grafik. Arbejdsevne vægtskål

Det kan I gøre på arbejdspladsen:

Tilpas kravene

  • Tilrettelæg arbejdet, så ingen belastes for hårdt, for ensidigt eller for længe.
  • Sørg for, at alle bliver oplært og instrueret, så kroppen bruges fornuftigt.
  • Stil de nødvendige hjælpemidler til rådighed.
  • Gør det muligt for medarbejderne at variere arbejdsstillingerne og holde pauser i løbet af dagen.
  • Lad den enkelte medarbejder få indflydelse på, hvordan den enkelte arbejdsplads er indrettet.
  • Sørg for, at opgaverne kan tilpasses og omfordeles, så medarbejdere med smerter kan blive på jobbet.

Styrk kapaciteten

  • Understøt en kultur, der støtter medarbejdere med smerter til at holde sig i gang i det omfang, de kan.
  • Giv eventuelt plads til at træne muskler og kondition og lave øvelser, der styrker kroppens udholdenhed, koordination og reflekser i løbet af arbejdsdagen.
  • Lav sundhedsfremmende tiltag, der gør det muligt at træffe sunde valg i forhold til kost, rygning, alkohol og motion.

Det er ikke enten-eller. Den bedste løsning vil i de fleste tilfælde være at se på både krav og kapacitet, når man vil forbedre arbejdsevnen.