Ergonomisk arbejdsmiljø

Det er arbejdsgiverens pligt at tilrettelægge arbejdet og indrette arbejdspladsen, så de ansatte ikke får skader i forhold til sundhed og helbred. Til gengæld skal medarbejderne følge instrukser og retningslinjer.

Løft, træk, skub og belastende arbejdsstillinger

Ergonomisk arbejdsmiljø handler hovedsageligt om belastende arbejdsstillinger, om tunge løft, træk og skub, ensidigt, belastende arbejde og vibrationer i krop, arme og hænder. Det handler også om fx varme og kulde.

Løft, træk, vrid og skub

Både arbejdsgiver og medarbejdere har pligt til at tage højde for et godt ergonomisk arbejdsmiljø. Arbejdsgiver skal sørge for at arbejdspladsen er indrettet og selve arbejdet er tilrettelagt, så medarbejderne ikke skader deres sundhed og helbred. Medarbejderne skal følge de gældende retningslinjer og instrukser og også selv gøre en indsats for at tage hensyn til både egen og andres kroppe og fysik på arbejdspladsen.

Undgå smerter og skader

Med et godt ergonomisk arbejdsmiljø kan man undgå mange skader og smerter. Det handler bl.a. om, at medarbejderne får en grundig instruktion, at arbejdet bliver planlagt, så overbelastninger undgås, at der er plads til at udføre arbejdet, og at medarbejderne bruger hjælpemidler på den rigtige måde.

Det handler også om at variere arbejdsopgaverne, og at stå og sidde i hensigtsmæssige arbejdsstillinger og holde de pauser, der er nødvendige, for at kroppen kan restituere.

Skader på ryggen kan undgås med hjælpemidler, løfteteknik, samarbejde og et passende arbejdstempo. Men ergonomiske løsninger kan ikke alene forhindre smerter i muskler og led.