Substitution

Arbejdsgiverne har pligt til at undersøge, om det kan lade sig gøre at erstatte et nanoholdigt materiale med et andet ikke potentielt skadeligt materiale/proces.

Erstat med noget mindre skadeligt

Arbejdsgiverne har pligt til at undersøge, om de materialer og processer, der anvendes frigør nanomaterialer. Man kan bl.a. finde oplysninger i C&L-fortegnelsen fra det europæiske kemikalieagentur. Databasen indeholder klassificerings- og mærkningsoplysninger om anmeldte og registrerede stoffer modtaget fra producenter og importører. Den indeholder også listen over harmoniserede klassificeringer. 

Se C&L-fortegnelsen

Undersøg, om det kan lade sig gøre at erstatte de nanoholdige materialer med et andet ikke potentielt skadeligt materiale/proces.

Undersøg om materialet kan leveres og bruges på en anden form, så partikler i luften undgås. I stedet for pulverform kan der måske anvendes pasta, slurry (materiale opslemmet i en væske) eller væske, der ikke spredes i luften.

Se faktaark om nanomaterialer i arbejdsmiljøet