Organisatoriske foranstaltninger

De organisatoriske foranstaltninger skal sikre at alle på virksomheden er klar over hvilke materialer der indeholder eller kan generere nanomateriale og hvilke forholdsregler, der skal tages før arbejdet går i gang og under arbejdsprocessen.

Organisatoriske foranstaltninger

Producenter, importører og leverandører har ifølge EU’s kemikalielovgivning REACH pligt til, at oplyse i sikkerheds og tekniske datablade om der er nanomaterialer i et produkt. Produkterne skal desuden anmeldes i produktregistret.

De organisatoriske foranstaltninger skal desuden sikre, at alle også de der ikke er direkte involveret i arbejdsprocessen, er klar over hvilke forholdsregler, de skal tage, det omfatter derfor også rengøringspersonalet.

De organisatoriske foranstaltninger består af procedurer og beskrivelser af hvordan arbejdsgange og processer skal gennemføres sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt ved at benytte de rigtige tekniske foranstaltninger og personlige værnemidler korrekt. Beskrivelserne skal være enkle og let forståelige og kan med fordel indeholde billeder.

Læs mere i dette faktaark til virksomheder