Reproduktionsskadende kemiske stoffer

Nogle kemiske stoffer og materialer på arbejdet kan påvirke evnen til at blive gravid og til at få sunde børn. Disse stoffer har fællesbetegnelsen reproduktionsskadende kemiske stoffer og materialer.

Reproduktionsskadende kemiske stoffer og materialer kan påvirke mænds og kvinders frugtbarhed. For eksempel ved, at der sker skader på æg- og sædceller eller ændringer i hormonerne, som giver problemer med befrugtningen.

De mest kendte reproduktionsskadende stoffer og materialer er kræftfremkaldende stoffer og materialer, tungmetaller, organiske opløsningsmidler, narkosegasser, cytostatika og visse andre lægemidler, bekæmpelsesmidler og kvælende gasser. Nogle af disse stoffer forstyrrer kroppens hormonbalance.

Kilde: Fremtidens arbejdsmiljø 2020, Arbejdstilsynet

Gravide skal være særligt opmærksomme

Reproduktionsskadende stoffer kan også skade fostrets udvikling under graviditeten. Hvis en gravid kvinde udsættes for reproduktionsskadende stoffer eller materialer, kan hendes barn blive født med misdannelser eller gå til grunde som en abort.

Arbejdsgiveren skal sikre, at gravide og ammende ikke bliver udsat for farlige kemiske påvirkninger. Man skal være særligt opmærksom på faresætninger på stoffer og materialer, og lave en vurdering af, om den gravide eller ammende arbejder med noget, der kan være skadeligt for fosteret eller barnet.

Kilde: Gravides og ammendes arbejdsmiljø At-vejledning A.1.8-5

Udsatte brancher

Arbejde med reproduktionsskadende stoffer og materialer foregår normalt indenfor bestemte brancher. Langt den største forekomst af disse stoffer og materialer ses i brancher der arbejder med plast, glas og beton og i mindre grad også i brancher der arbejder med kemi og medicin samt gartnerier.

Kilde: Fremtidens arbejdsmiljø 2020, Arbejdstilsynet

En undersøgelse fra 2009 viser, at kvinder, der arbejder i plastindustrien, har større risiko for ufrivillig barnløshed sammenlignet med kvinder i samme typer af job inden for andre brancher. Det kan skyldes, at kvinder i plastindustrien har relativ stor risiko for at blive udsat for reproduktionsskadende stoffer i arbejdsmiljøet, men mange andre faktorer kan også have betydning.