Neurotoksiske stoffer

Neurotoksiske stoffer og materialer skader hjernen og nervesystemet. Et eksempel er det såkaldte ”malersyndrom”, som skyldtes indånding af organiske opløsningsmidler i maling.

Synsforstyrrelser, koncentrationsbesvær og rystelser er nogle af de symptomer, de neurotoksiske stoffer i arbejdsmiljøet kan medføre.

Kendte stoffer med denne virkning er fx organiske opløsningsmidler (xylen), industrikemikalier som fx styren samt en række naturligt forekommende metaller: Mangan, kviksølv, bly og arsen.

Kilde: Kemileksikon, BFA Industris hjemmeside, januar 2016

Nervesystemet hos fostre påvirkes

Der er grund til at være særligt på vagt over for neurotoksiske stoffer i arbejdsmiljøet, hvis man er gravid, for stofferne kan påvirke nervesystemets udvikling hos fostret. Et fosters hjerne under udvikling er nemlig langt mere sårbar for giftige påvirkninger end den fuldt udviklede hjerne hos voksne.

Kilde: Miljø og sundhed 16. årgang, nr. 2, september 2010