Medarbejdere udsættes stadig for kemiske stoffer på arbejdet

Mindst 150.000 medarbejdere i brancherne “Landbrug”, “Bygge- og anlæg” og “Fremstilling og råstof” er ofte udsat for kemi i arbejdsmiljøet. Det viser en undersøgelse, som er gennemført i 2017 af konsulentfirmaet Mærsk Nielsen HR for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Det sker for eksempel, når de producerer eller blander kemiske stoffer og eller arbejder i nærheden af svejsning eller udstødning fra transportmidler.

Undersøgelsen viser, at medarbejdere på mellem 47 og 65 procent af virksomhederne fra de tre undersøgte brancher stadig bliver udsat for kemiske stoffer på jobbet. Udsættelserne omfatter både kemiske produkter, kemiske råvarer samt røg, støv og andre kemiske stoffer, som frigives i arbejdsmiljøet.

Medarbejderne i de tre brancher bliver især udsat for faremærkede stoffer, mineralstøv, dampe fra opløsningsmidler, metalstøv, -røg eller -tåge samt hudkontakt med køle- eller smøremidler, rengøringsmidler og desinfektionsmidler.
Kilde: Ulla Vogel, professor i toksikologi på NFA.

Grafikken nedenfor viser andelen af virksomheder i de tre brancher, som selv oplyser at have medarbejdere, der er udsat for kemiske stoffer og materialer.

Antal udsatte medarbejdere

Virksomhederne vurderede også, hvor mange medarbejdere der var eller kunne være udsat for kemiske stoffer og materialer. Ud fra svarene har Mærsk Nielsen HR beregnet, at

  • mindst 80.000 medarbejdere i ’Fremstilling og råstof’ kan være udsat for kemiske stoffer og materialer
  • mindst 75.000 medarbejdere i ’Bygge og anlæg’ kan være udsat for kemiske stoffer og materialer
  • mindst 10.000 medarbejdere i ’Landbrug’ kan være udsat for kemiske stoffer og materialer

Grafikken nedenfor viser antallet af medarbejdere, der, ifølge virksomhederne selv, er eller kan være udsat for kemiske stoffer/materialer i arbejdsmiljøet.

Strategier for forebyggelse

I undersøgelsen har man også set på, hvilke strategier til at forebygge, virksomhederne vælger.
59 procent af de virksomheder, der vurderer, at medarbejdere kan eller er udsat for kemiske stoffer eller materialer, har udarbejdet en kemisk APV.

Ud af alle de 667 virksomheder i undersøgelsen svarer

  • 62 procent, at de har udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger
  • 35 procent, at de anvender andre risikovurderinger som ’almindelig’ APV, instruktion, rundgang og møder

Virksomhederne har svaret, at de anvender både elimination, substitution, tekniske og administrative foranstaltninger, men især personlige værnemidler, til at beskytte deres medarbejdere mod udsættelse for kemiske stoffer.

Læs rapporten

Kortlægning af det biologiske og det kemiske arbejdsmiljø. Virksomhedssurvey i tre brancher (pdf).

Rapporten er udarbejdet af Mærsk Nielsen HR for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, marts 2018.