KRAN-stoffer

En gruppe af kemiske stoffer i arbejdsmiljøet bliver kaldt for KRAN-stoffer. Afhængig af deres skadelige virkninger opdeles KRAN-stofferne i fire kategorier:

  • K = Kræftfremkaldende
  • R = Reproduktionsskadende (kan skade fostre og/eller ødelægge dannelsen af funktionsdygtige æg- og sædceller)
  • A = Allergifremkaldende
  • N = Neurotoksiske (kan skader hjernen og nervesystemet).