Kræftfremkaldende stoffer

Hver fjerde har forhold på arbejdspladsen, der kan medføre kræft, men kun få stoffer er undersøgt, og det tager meget lang tid at bevise kræftrisiko.

Farlige stoffer og materialer i arbejdsmiljøet er en væsentlig årsag til dødelighed blandt danske lønmodtagere. En række undersøgelser har skønnet, at over 1.500 tilfælde af kræft om året i Danmark skyldes arbejdet. Det svarer til 4-5 pct. af alle kræfttilfælde.

Kilde: www.cancer.dk, juni 2016 

Visse påvirkninger i arbejdsmiljøet kan skade cellerne i kroppen. Det er især kemiske stoffer og materialer, som kan føre til udvikling af kræft, men passiv rygning på arbejdspladsen og natarbejde kan også have denne virkning.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Kræft udvikler sig langsomt, så de arbejdsrelaterede kræfttilfælde, vi ser i dag, skyldes fortidens syndere som for eksempel asbest. Men kræftfremkaldende stoffer findes stadig i det danske arbejdsmiljø for eksempel formaldehyd, dieseludstødning, svejserøg, chrom og nikkel.

Kræft udvikles over lang tid

Der går ofte mange år fra et menneske udsættes for en kræftfremkaldende påvirkning til kræftsygdommen bliver opdaget. Over to tredjedele af alle kræfttilfælde bliver først konstateret i pensionsalderen.
Hvis sygdommen er opstået på grund af påvirkninger fra en arbejdsplads 15-20 år forinden, kan det være svært at finde denne sammenhæng. Ikke mindst fordi man skal tage højde for de mange forskellige livsstilsfaktorer som fx rygning, alkohol og soldyrkning, som også kan være årsager til kræft.

Kilde: www.cancer.dk, juni 2017.

Kræft på grund af kemikalier og forskellige typer støv

Flere hundrede stoffer og materialer er kræftfremkaldende. Det viser forsøg på dyr. Men der mangler stadig afklaring af kræftrisikoen for langt de fleste af de kemiske stoffer og materialer, der findes i arbejdsmiljøet. Der er derfor løbende flere kemiske stoffer og materialer, der viser sig at være kræftfremkaldende.

Også naturligt forekommende stoffer og materialer som f.eks. træstøv, asbest og visse typer kvartsstøv ('sand') kan øge risikoen for kræft hos mennesker.

Forebyg kræft

For at beskytte medarbejderne mod at blive udsat for farlige kemiske stoffer og materialer, er det vigtigt, at virksomheden har viden om stofferne/materialerne og deres farlige egenskaber, og at der træffes de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.

Arbejdstilsynet sætter gennem regler og vejledninger de overordnede rammer for, hvad en virksomhed skal leve op til for at arbejdsforholdene på virksomhederne kan siges at være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, så medarbejderne ikke bliver syge af at gå på arbejde.

Arbejdstilsynet har blandt andet regler for arbejde med kræftfremkaldende stoffer og materialer.

Læs AT-vejledning om kræft

Udsatte brancher

24 procent af arbejdsstyrken i Danmark er i varierende omfang udsat for påvirkninger i arbejdsmiljøet, der med sikkerhed eller sandsynligvis er kræftfremkaldende. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiveren sikrer medarbejderne mod at blive udsat for disse stoffer og materialer i arbejdsmiljøet.

Nogle af de mest udsatte brancher er:

Hotel og restaurationsbranchen: Forhøjet risiko for kræft i blandt andet lunger, spiserør, mund og svælg og lever, som er relateret til udsættelse for tobaksrøg i omgivelserne, egen rygning og alkohol. Her er der både tale om risiko som følge af direkte udsættelse i arbejdsmiljøet, at medarbejdere drikker og ryger som en del af kulturen på arbejdspladsen samt den enkeltes livsstil

Transport af passagerer: Både mænd og kvinder har øget risiko for en række kræftformer, for eksempel lungekræft, som formentlig skyldes, at buschauffører og taxachauffører dagligt arbejder i luftforurening fra trafikken.

Skibsværfter, isolering og installation, el- og varmeforsyning: Øget risiko for lungekræft og lungehindekræft, der især tilskrives arbejde med asbest. I dag er der strenge beskyttelsesregler for arbejdet med asbest.

Snedkere og tømrere: Øget risiko for næsekræft, blandt andet som følge af arbejdet med træstøv. Arbejdsbetinget næsekræft er dog en sjælden kræftform.

Jern- og metalvareindustri: Øget risiko for lungekræft samt flere andre kræftformer. Arbejde med stoffer som cadmium, nikkel, hexavalent krom, arsen, og beryllium samt krystallinsk kvarts og asbest øger risikoen for lungekræft.

Kilde: Johnni Hansen et al: Kortlægning af risikoen for kræft (1970-2003) i forskellige erhverv blandt ansatte i Danmark, Kræftens Bekæmpelse, 2010