Vurder risikoen

Alle virksomheder, der arbejder med farlige kemiske stoffer og materialer, skal foretage en kemisk risikovurdering. Formålet med risikovurderingen er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen.

Kom godt i gang med kemisk risikovurdering

Når I skal vurdere, om der er risiko for, at medarbejderne kan blive udsat for farlige kemiske stoffer og materialer, skal I tage udgangspunkt i disse tre spørgsmål:

 • Hvilke farlige stoffer og materialer findes der på jeres arbejdsplads?
  Se på, hvilke produkter, I bruger og lav en liste over dem
 • Hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici er der ved at bruge kemikalierne?
  Mange af de farlige stoffer og materialer, som I bruger på arbejdspladsen, har en faremærkning på etiketten. I kan bruge faremærkningen til at finde ud af, hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici der er forbundet med at arbejde med produkterne.
 • Hvordan kan medarbejderne blive udsat for de farlige stoffer og materialer?
  Kan medarbejderne blive udsat for de farlige kemikalier:
  - ved at indånde gasser, dampe, vanddråber (aerosoler) eller støv?
  - ved at få stoffer og materialer på huden, fx ved direkte kontakt med hænderne eller ved stænk?
  - ved at få stoffer og materialer i øjnene, fx ved stænk?
  - ved at komme til at indtage stoffet, fx fordi man ikke har vasket hænder omhyggeligt inden spisning?

Dokumenter kortlægningen

Når I har kortlagt risikoen for, at medarbejderne kan blive udsat for farlige stoffer og materialer, skal I dokumentere resultatet af kortlægningen.

STOP risikoen

Næste skridt er, at I skal vurdere, hvordan I enten helt kan fjerne eller kan beskytte medarbejderne mod at blive udsat for farlige stoffer og materialer.

Det er vigtigt, at I vælger foranstaltninger i den rigtige rækkefølge, så forebyggelsen bliver så effektiv som muligt. Det kaldes STOP-princippet – Substitution, Tekniske foranstaltninger, Organisatoriske foranstaltninger og Personlige værnemidler.