Arbejdspladsbrugsanvisninger

Arbejdsgiveren skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), hvis der er medarbejdere, der arbejder med farlige stoffer og materialer.

Arbejdspladsbrugsanvisningen skal handle om den konkrete brug af stoffet/materialet i virksomheden og skal instruere medarbejderne i, hvordan de skal håndtere det farlige stof/materiale, så der ikke opstår risiko for deres sundhed.

Udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Når man som arbejdsgiver skal udarbejde sin arbejdspladsbrugsanvisning, kan oplysningerne i leverandørens sikkerhedsdatablad (SDS) lægges til grund for arbejdspladsbrugsanvisningen.

Arbejdspladsbrugsanvisningen kan udarbejdes

  • som en selvstændig brugsanvisning eller
  • som et tillæg til sikkerhedsdatabladet. 

Hvis et stof eller et materiale bruges på forskellige måder i virksomheden, kan det være nødvendigt, at der udarbejdes flere forskellige arbejdspladsbrugsanvisninger.

Opdatering af arbejdspladsbrugsanvisningen

Arbejdsgiveren skal opdatere arbejdspladsbrugsanvisningen, hvis der sker ændringer i brugen af stoffet eller materialet i virksomheden, eller hvis der kommer nye oplysninger om fx farligheden af stoffet eller materialet. Arbejdsgiveren skal også vurdere, om ændringerne betyder, at der er behov for nye eller ændrede sikkerhedsforanstaltninger – og i givet fald indføje dem i arbejdspladsbrugsanvisningen.

Arbejdsgiveren skal bl.a. opdatere arbejdspladsbrugsanvisningen:

  • Hvis leverandørens sikkerhedsdatablad viser, at mærkningen af de stoffer/materialer, som virksomheden modtager, er ændret.
  • Når materialer mærket med de gamle orange faresymboler ommærkes efter CLP-forordningen.

Hvis arbejdspladsbrugsanvisningen er udarbejdet som en selvstændig brugsanvisning, skal virksomheden opdatere punkt 2, 3 og 14, hvis mærkningen af de leverede materialer ændres, eller når materialer mærkes med de gamle orange faresymboler bliver ommærket efter CLP-forordningen.

Mærkningen i arbejdspladsbrugsanvisningen skal altid stemme overens med mærkningen på stoffets/materialets etiket.