Indeklima: Hvad kan I gøre?

Forebyggelse af dårligt indeklima handler i de fleste tilfælde om simple tiltag som for eksempel passende udluftning, rengøring og styring af temperatur, luftfugtighed og træk