Så lidt skal der til!

En god kontakt om hvordan det går, og hvad du som arbejdsgiver kan hjælpe med, kan ofte forkorte sygeperioden, det kan betale sig.

Gode ideer:

  1. Den bedste måde at få din medarbejder hurtigere og nemmere tilbage i jobbet sker ved, at du hurtigt taler med din medarbejder, og at du holder kontakten jævnligt under sygefraværet. Du kan godt ringe et par gange om ugen og høre status, hvis det giver mening for dig og din medarbejder.

  2. Det er en god idé, at du og din medarbejder sammen aftaler, hvornår og hvordan medarbejderen kommer tilbage, når det er muligt.

  3. Det er også en god idé, at du inddrager de andre medarbejdere, når aftalen får betydning for deres arbejde.