Få overblik over forløbet omkring en erhvervssygdom

Se hvordan anmeldelsen af en erhvervssygdom behandles.

Anmeldelse

Arbejdstilsynet registrerer anmeldelserne og bruger dem til at få oplysninger om det arbejdsmiljø, der formodes at have ført til sygdommene. Oplysningerne er derfor vigtige og bruges i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vurderer og træffer afgørelse om, hvorvidt sygdommen kan anerkendes som en arbejdsskade, og om personen, der er blevet syg, kan få erstatning.

Behandlingen af en erhvervssygdomssag i AES

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende en sygdom som en arbejdsskade, hvis:

  • sygdommen står på fortegnelsen over erhvervssygdomme og
  • det kan dokumenteres, at sygdommen skyldes påvirkninger på dit arbejde og dermed ikke andre forhold end arbejdet.

Fortegnelsen over erhvervssygdomme er en liste over sygdomme, som læger har vurderet kan skyldes arbejdet. Det fremgår også, hvilke arbejdsmæssige påvirkninger, som kan give sygdommen.

Fortegnelsen over erhvervssygdomme (AES)

I særlige tilfælde er det muligt at få anerkendt en sygdom, selvom påvirkningen ikke opfylder kravene på fortegnelsen, eller sygdommen ikke står på fortegnelsen. Det kræver, at sagen forelægges for Erhvervssygdomsudvalget, der består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter samt eksperter fra Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Hvis en sygdom ikke er på fortegnelsen og skal anerkendes i Erhvervssygdomsudvalget, skal det være overvejende sandsynligt, at sygdommen er opstået på grund af de særlige påvirkninger, som den tilskadekomne har været udsat for i det konkrete arbejde. Erhvervssygdomsudvalget tager i hver enkelt sag stilling hertil.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vurderer, om en sygdom har mulighed for at blive anerkendt i Erhvervssygdomsudvalget og derfor skal forelægges for udvalget.

Behandlingen af en erhvervssygdomssag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)