Tænk sikkerhed ind i alle opgaver

Man skaber de bedste betingelser for at undgå ulykker ved at organisere arbejdet på en måde, hvor sikkerhed bliver tænkt ind i alle opgaver, og ved at alle ledere og medarbejdere arbejder sammen om opgaven.

Virksomheder med en god sikkerhedskultur har færre arbejdsulykker. En god sikkerhedskultur skabes i dialog mellem ledelse og medarbejdere og af en ledelse, der tydeligt viser, at den prioriterer og respekterer sikkerheden på jobbet. Ligesom sikkerhed tænkes ind i alle aspekter af arbejdet, både når man forbereder, planlægger og udfører en opgave.

Tre forudsætninger er vigtige for at skabe en god sikkerhedskultur;

  1. dialog om sikkerhed mellem ledelse og medarbejdere

  2. en ledelse, der tydeligt prioriterer sikkerheden

  3. at sikkerhed tænkes ind i alle arbejdsopgaver hele tiden.

Ledelsen skal gå forrest

Formelt set er det arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medarbejderne ikke bliver syge af deres arbejde eller kommer ud for ulykker på jobbet. Det er ikke nok at have udførlige instrukser for sikker betjening af udstyr og brug af værnemidler. De skal også overholdes. Det er ledelsens pligt og ansvar, at instruere de ansatte om reglerne og tilse, at de bliver overholdt.

I praksis er nøglen til at skabe et sikkert arbejdsmiljø for alle, at både ledelse og medarbejdere tager sikkerhed seriøst, og at de har et tæt og positivt dagligt samarbejde om sikkerhed og forebyggelse af ulykker.

Kilde: Forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker gennem intervention i sikkerhed og sikkerhedskultur

Forebyg ud fra et IGLO-perspektiv

Det er en fælles opgave at forebygge ulykker og skabe god sikkerhed på jobbet. Alle har en rolle - og alle skal være med for, at det lykkes. Det sikrer I ved at tage udgangspunkt i den såkaldte IGLO-model, når I arbejder med sikkerheden.


Robuste virksomheder

Evnen til hele tiden at kunne tilpasse sig nye og ukendte situationer er en vigtig del af en god sikkerhedskultur og dermed også evnen til at forebygge ulykker.

Robusthed eller resiliens handler om at kunne tilpasse sig uventede - eller ventede - begivenheder, forandringer eller forstyrrelser enten før, under eller efter de sker.

I begyndelsen af 1990'erne begyndte sikkerhedsspecialister at bruge begrebet robusthed til at beskrive en alternativ tilgang til at håndtere ulykker og risici, og begrebet blev hurtigt accepteret som en brugbar tilgang til sikkerhedsarbejdet.

Robusthed eller resiliens defineres som ”…den iboende evne et system har til at justere sin funktion før, under eller efter ændringer og uroligheder, så det kan opretholde krævede operationer under både forventede og uventede forhold”.

4 evner skaber en robust organisation

Fire evner er afgørende for at opnå og fastholde robusthed i en organisation. Det er organisationens evne til at:

  1. Reagere på, hvad der sker

  2. Overvåge kritiske udviklinger

  3. Forudse fremtidige trusler og muligheder, og

  4. Lære af tidligere erfaringer - succeser såvel som fiaskoer.

De fire evner giver organisationen en struktureret måde til at analysere problemer og hændelser samt foreslå praktiske løsninger.

Forventning og planlægning er et nødvendigt element for en robust organisation. Det er det, som gør organisationen i stand til at udvikle nye måder at gøre ting på, før det er nødvendigt - at forberede sig på det der kommer frem for at reagere på det, man har lært af fortiden.

Kilde: Erik Hollnagel: 'Resilience engineering and the built environment'