Dødsulykker 2019

Her finder du en kort beskrivelse af de dødsulykker, der er sket i 2019, samt hvad du kan gøre for at forebygge de pågældende ulykkestyper.

En dødsulykke beskrives på denne liste, hvis der er tale om en arbejdsrelateret dødsulykke eller hvis der er en formodning om, at der kan være tale om en arbejdsrelateret dødsulykke.

På Arbejdstilsynets ulykkesbarometer finder du de dødsulykker, der er anmeldt efter arbejdsmiljøloven, og som Arbejdstilsynet har vurderet er arbejdsrelaterede dødsulykker. Barometeret udgør således en delmængde af de ulykker, der er beskrevet på nedenstående liste, og der kan derfor forekomme beskrivelser af dødsulykker på nedenstående liste, som ikke er på Arbejdstilsynets barometer over anmeldepligtige dødsulykker.

Når det er relevant, vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til arbejdsmiljøloven.

Dødsulykker (og alle andre arbejdsulykker) har 2 datoer – en ulykkesdato (den dag ulykken er sket) og en anmeldedato (den dag ulykken er anmeldt i EASY). Arbejdstilsynets opgørelser sker ud fra anmeldedatoen. Det betyder, at en ulykke sket i et år (fx 2018) kan tælle med på barometeret over dødsulykker for det følgende år (fx 2019), hvis dødsulykken først anmeldes det følgende år (2019). 3 dødsulykker, sket i 2018, tæller af denne grund med på barometeret for dødsulykker i 2019.

Arbejdstilsynets ulykkebarometer

Beskrivelser af dødsulykker i 2018

Dødsulykke den 23. maj 2019

En 59-årig selvstændig har mistet livet 23. maj 2019. Muligvis ved fald fra stige. 

Læs her, hvordan du forebygger ulykker med stiger

Dødsulykke den 16. maj 2019

En 43-årig medarbejder har mistet livet 16. maj 2019 efter en eksplosion. Eksplosionen skete ved antændelse af fortynder i forbindelse med rensning af sprøjtepistol. Arbejdstilsynet undersøgelse af ulykken er ikke afsluttet.

Læs her, hvordan du kan forebygge brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker

Dødsulykke den 16. april 2019

En 39-årig medarbejder mistede livet i forbindelse med en trafikulykke 16. april 2019. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er ikke afsluttet.

Læs her, hvordan du kan forebygge ulykker i trafikken

Dødsulykke den 4. april 2019

En 23-årig dansk medarbejder har den 4. april mistet livet i en el-ulykke i forbindelse med fældning af træer med en skovmaskine. Skovmaskinen kom i berøring med strømførende luftledninger. Arbejdstilsynets har afgivet påbud.

Læs her, hvordan du kan forebygge ulykkes ved kontakt til elektricitet

Læs her om sikkerhedsafstande til ledninger både i jord og luft (Sikkerhedsstyrelsen)

Dødsulykke den 29. marts 2019

En 68-årig arbejdsgiver har mistet livet 29. marts 2019. Muligvis ved fald fra stige. 

Læs her, hvordan du forebygger ulykker med stiger

Dødsulykke den 14. marts 2019

En 28-årig dansk medarbejder har mistet livet i forbindelse med aflæsning af tonstunge materialer. Afdøde blev ramt af materialer, der faldt ned fra en åben trailer. Der er givet et strakspåbud til virksomheden.

Dødsulykke den 10. marts 2019

Arbejdstilsynet har undersøgt en dødsulykke, som skete da en mur væltede i forbindelse med nedrivningsarbejde. 

Dødsulykke den 4. marts 2019

En 60-årig dansk medarbejder har mistet livet i forbindelse med udbringning af tryksager. Afdøde blev fastklemt under en bil. 

Dødsulykke den 1. marts 2019

Arbejdstilsynet har undersøgt en ulykke, hvor afdøde blev ramt af en buskrydder, som var monteret på en traktor. Arbejdstilsynet har givet 2 påbud.

Dødsulykke den 27. februar 2019

En 58-årig dansk selvstændig landmand har mistet livet i forbindelse med arbejde med en kartoffelsætter. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet.

Dødsulykke den 6. februar 2019

En 24-årig dansk medarbejder har mistet livet i forbindelse med et nedrivningsarbejde. Afdøde blev kørt ned af en gravmaskine. 

Læs her, hvordan du kan forebygge ulykker med færdsel på virksomheden

Dødsulykke den 26. januar 2019

En 29-årig dansk medarbejder har mistet livet i forbindelse med kranning af en 1,8 tons betonklods. Betonklodsen var anhugget med én strop, og gled ud af stroppen og væltede ned over afdøde. Der er afgive påbud til virksomheden.

Læs om retningslinjer for anhugning

Dødsulykke den 17. januar 2019

En 37-årig polsk medarbejder har mistet livet i forbindelse med fældning af bøgetræer. Afdøde blev ramt af et væltende træ. Der er givet 2 strakspåbud til virksomheden. 

Læs her, hvordan du kan forebygge ulykker ved træfældning

Dødsulykke den 8. januar 2019

En 34-årig selvstændig dansk landmand har mistet livet  i forbindelse med arbejde med en minilæsser. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet.

Læs her, hvordan du kan forebygge ulykker ved færdsel på virksomheden

Dødsulykke 2. januar 2019

En 60-årig dansk medarbejder døde i forbindelse med togulykken på Storebælt den 2. januar 2019. Afdøde var som led i sit arbejde passager i toget.