Kom godt i gang med at forebygge ulykker

Ulykker er ikke hændelige uheld – de kan altid forebygges. Men det er vigtigt at have et godt udgangspunkt. Derfor har vi samlet værktøj og viden om, hvordan I kommer godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet.

Uanset hvilken virksomhed I er, er det altid vigtigt at sørge for:

  • At ledelsen fokuserer på og efterspørger sikkerhedshensyn i det daglige arbejde
  • At medarbejderne bliver oplært og instrueret i, hvordan de udfører arbejdet sikkert
  • At I planlægge arbejdet hensigtsmæssigt og har de rigtige sikkerhedsforanstaltninger og det rette udstyr, så I undgår risiko for ulykker
  • At I lærer af eventuelle ulykker. Hvad gik galt, og hvad kan I gøre bedre?

Arbejdspladsvurdering (APV)

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), hvor I skal vurdere sikkerheden på arbejdspladsen.

APV’en er virksomhedens eget redskab til at kortlægge, prioritere og løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Det er derfor ofte en god idé at tage udgangspunkt i arbejdet med APV’en, når I skal forebygge arbejdsulykker.

I kan bruge en eller flere af Arbejdstilsynets 85 brancherettede APV-tjeklister til at kortlægge, om der er risiko for arbejdsulykker i virksomheden. Tjeklisterne indeholder en række spørgsmål om ulykkesrisiko, som I skal svare ja eller nej til. De spørgsmål, som I svarer ja til, er arbejdsmiljøproblemer, som I skal arbejde med at løse.

Arbejdspladsvurdering (APV) - Sådan gør I

Fokus på de vigtigste problemer

Arbejdstilsynet har også udarbejdet 36 brancherettede arbejdsmiljøvejvisere, der beskriver de vigtigste arbejdsmiljøproblemer i de enkelte brancher, og de arbejdsprocesser, hvor problemerne typisk forekommer. Her kan i bl.a. se, hvilke typiske ulykker der sker i branchen.

Vejviserne indeholder også generelle råd om, hvordan I kan løse problemerne. Det er en god håndsrækning, når I skal prioritere problemer og løsninger.

Arbejdsmiljøvejvisere - vejen til et bedre arbejdsmiljø