Lær af ulykker og nærvedulykker

Alle ulykker er mulige at forebygge. Et vigtigt skridt på vejen mod det mål er at lære fra de ulykker eller nærvedulykker, der er sket, så man kan forhindre gentagelser.

At lære fra ulykker og nærvedulykker hjælper ledere og medarbejdere med at finde ud af, hvordan de skal reagere på lignende situationer i fremtiden. Når man havner i en farlig situation, hvor der for eksempel kunne være sket en ulykke, har man en tendens til at vælge en løsning, som man kender i forvejen. Det er derfor vigtigt at undersøge årsagerne til at en ulykke og mulige måder at undgå, at en lignende ulykke opstår igen - kort sagt at lære af en ulykke.

 

Åbenhed forhindrer skyld

 

Åbenhed er vigtigt i forhold til at lære af ulykker. En medarbejder, en leder eller virksomheden kan nemt komme til at føle skyld over at være involveret i en ulykke og derfor prøve at skjule det. Og det er ikke til gavn for nogen.

Alle ulykker - selv de mindste tilfælde - bør rapporteres for at ledelse og medarbejdere kan lære af dem og forhindre, at det sker igen. Det kræver en omfattende kommunikationsindsats, så det bliver klart, at det ikke handler om at udpege de skyldige personer, men om at lære af dem og forhindre, at lignende hændelser sker igen.

Gode råd om hændelser og sikkerhedsobservationer

  • Sørg for systematisk udveksling af informationer om ulykker, nærvedulykker, farer og risiko på tværs af alle niveauer i organisationen, for eksempel ved regelmæssige sikkerhedsrunder og -møder.
  • Giv feedback til medarbejdere, der rapporterer om et sikkerhedsproblem. Forklar, hvordan virksomheden vil håndtere problemet og lære af den i forhold til det fremtidige sikkerhedsarbejde.
  • Organiser diskussioner eller refleksioner med medarbejderne om ting der er sket og forebygget inden for den seneste tid (for eksempel nærvedhændelser og gode ideer fra medarbejderne).
  • Brug gerne en form for social belønning, da det ellers kan være svært at få folk til at stille op til at fortælle.

Vær opmærksom på, at folk er forskellige og har meget forskellige værdier, perspektiver og syn på sikkerhed afhængig af alder og kulturel baggrund. Det har også betydning for kulturen på arbejdspladsen, og hvordan man skal kommunikere.

Forvent det uventede

Ulykker er ikke altid noget man kan forudsige. Selvom man har taget alle forholdsregler, kan der stadig ske noget uforudset. Derfor må man indstille sig på at forvente det uventede. Det kan man gøre ved at udvikle en såkaldt ’robust’ virksomhed.

Ved traditionel risikovurdering forsøger man at tage højde for de potentielle risici man er i stand til at forudsige. En ’robust’ virksomhed gearer sin organisation til at kunne tackle det, man ikke kan forudsige på en måde, så man kan hurtigt tilpasse sig de nye forhold.

Gode råd om træning og oplæring

  • Lad god praksis være en del af medarbejdernes træning og oplæring.

  • Tag ikke medarbejderne ind på et kontor og overdæng dem med papir. Mød dem hvor de er på deres arbejdssted og relater til deres dagligdag og opgaver.

  • Vælg forskellige scenarier fra medarbejdernes hverdag, brug tegninger, fotos, videoer og dokumenter, som de kender. Motiver medarbejderne til at diskutere og beskrive situationen med deres egne ord.

  • Oplær mellemledere og formænd til at være moderatorer for temabaserede sikkerhedsdiskussioner og gør dem til 'sikkerheds-ambassadører'. De har en kæmpe indflydelse på medarbejderne.

  • Lad medarbejderne opleve på egen krop, hvad det betyder, hvis man har været udsat for en ulykke. Eksempelvis ved at give dem en klap for øjet, så de kan opleve, hvordan det er kun at have et øje, eller bede dem trække vejret gennem et sugerør, så de kan få en fornemmelse af at have vejrtrækningsproblemer.

  • Lav individuelle læringsplaner for den enkelte medarbejder. Alle skal have deres egen sikkerhedsmappe, så virksomheden har overblik over, hvad vedkommende har fået af træning vedrørende et sikkert og sundt arbejde.

Kilde: Success factors for the implementation of a Zero Accident Vision (ZAV).TNO Report (TNO 2015 R11506), 2015