Gør sikkerhed til en fælles forpligtelse

Et fælles engagement, hvor alle på arbejdspladsen løbende har øje for arbejdsmiljøet og er med til at skabe og vedligeholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det er en af hjørnestenene i god ulykkesforebyggelse.

Arbejdet med at få et sikkert arbejdsmiljø og forebygge ulykker er ikke noget man udelukkende kan uddelere til et arbejdsmiljøudvalg. Det kræver, at alle føler sig forpligtede og påtager sig deres del af opgaven. Selvom alle på en arbejdsplads spiller en vigtig rolle i arbejdsmiljøarbejdet, er det arbejdsgiveren, der har det formelle ansvar. Og topledelsen spiller en afgørende rolle, når det handler om at forbedre sikkerheden og forebygge ulykker. Det sender et vigtigt signal både over for ansatte, kunder og leverandører, når ledelsen går forrest i sikkerhedsarbejdet.

Der skal være overensstemmelse mellem topledelsens overordnede strategi og den måde, ledelse bliver udført på i det daglige arbejde. En god sikkerhedskultur er noget man er fælles om på alle niveauer fra den øverste direktør til sidst ankomne medarbejder.

Det er også vigtigt, at strategien bliver omsat til håndgribelige aktiviteter i den daglige praksis, eksempelvis ved at følge de ”7 sikre”.

Syv sikre til en sund sikkerhedskultur

Sikkerheden på arbejdspladsen forbedres når:

 1. Ledelsen værdsætter det gode eksempel og går forrest som rollemodel

 2. Sikkerhed tænkes ind og prioriteres i alle faser - fra design, tilbud, opstart og organisering til arbejdsopgaven er afsluttet

 3. Sikkerhed er en prioriteret del af dialogen mellem ledelse og medarbejdere

 4. Der er en åben og anerkendende kultur på arbejdspladsen, så medarbejdere tør gøre opmærksom på risici

 5. Alle prioriterer sikkerhed og fravælger risici

 6. Læring fra ulykker og nærvedulykker indgår aktivt i arbejdet med at forbedre sikkerheden

 7. Alle husker og prioriterer sikkerheden - også under tidspres

Gode råd om at skabe engagement

 • Sikkerhed skal være en del af virksomhedens identitet (mission og strategi)

 • Sikkerhed skal være en kerneværdi, der styrer alle beslutninger

 • Det skal gøres klart og italesættes, at sikkerhed er en win-win situation, som alle får noget ud af – samarbejdspartnere, kunder, leverandører og ansatte. Og omvendt at dårlig sikkerhed er en trussel mod forretningen.

 • Man bør formulere en række styrende principper for sikkerheden bør formuleres og være en del af virksomhedens traditioner.

Kilde: Success factors for the implementation of a Zero Accident Vision (ZAV).TNO Report (TNO 2015 R11506), 2015