Virksomhedens arbejdsmiljøkrav til maskiner og tekniske hjælpemidler

9.1 - Opstilling af krav før køb

Metoden anviser, hvordan virksomheden kan opstille relevante krav til sikkerheden i forbindelse med udbud og ordregivning på maskiner og tekniske hjælpemidler.

Formålet er at stille de krav, som tilsvarer virksomhedens mål for arbejdsmiljøet.

9.2 - Tilpasninger efter køb, før levering

Metoden vejleder om, hvordan virksomheden kan betinge sig en projektvurdering af maskinens sikringsløsninger, der gør det muligt at indarbejde ønskede ændringer, mens maskinen endnu er under konstruktion, før den fremstilles eller samles. 

De to metoder er udarbejdet af maskinsikkerhed.dk i 2000. 

9.1&2 - Virksomhedens arbejdsmiljøkrav til maskiner og tekniske hjælpemidler - samlet beskrivelse af metoderne
9.1&2 - Bilag