Virksomhedens anvendelse og vedligeholdelse af dokumentation

Rapporten er fra 2000 og beskriver forskellige former for intern dokumentation, der kan hjælpe til at forebygge arbejdsulykker. Det er bl.a. ulykkesrapporter, brugsanvisninger for kemikalier og maskiner, procedurer, eftersyn og fortegnelser over personalets kompetencer.

Metoden lægger vægt på at udnytte eksisterende oplysninger, så virksomheden trinvis kan opbygge et system, der passer til dens behov og omfang.

Metodebeskrivelsen er udarbejdet af Forskningscenter Risø.

2.2 - Virksomhedens anvendelse og vedligeholdelse af dokumentation
2.2 - Bilag