Vejledning i risikoanalyse

Rapporten er en vejledning i, hvordan ikke-eksperter kan udføre risikoanalyse af et kendt teknisk system.

Vejledningen gennemgår fem metoder, der kan indgå i en analyse. For hver metode beskrives formålet, hvornår metoden er hensigtsmæssig at bruge, og hvordan man gør i praksis.

Rapportering af risikoanalysen beskrives punkt for punkt i et selvstændigt afsnit.

Metodebeskrivelsen er udarbejdet af Forskningscenter Risø i 2000.

8.3 - Vejledning i risikoanalyse
8.3 - Bilag