Tripod - metode til læring af ulykker

Tripod er en internationalt anerkendt metode, der belyser de dybereliggende årsager til ulykker.

Der er udviklet to varianter: Tripod-Delta bruges til generel ulykkesforebyggelse, og Tripod-Beta bruges ved udredningen af en aktuel ulykke.

Rapporten er fra 2000 og beskriver de mest centrale elementer i Tripod-konceptet og giver et indblik i, hvordan Tripod-Beta bruges i praksis.

Metodebeskrivelsen er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet.

5.2 - Tripod - metode til læring af ulykker