Tabsårsagsmodellen

Rapporten er fra 2000 og præsenterer en model, som ledere og andet nøglepersonale i sikkerhedsarbejdet kan bruge til at analysere de bagvedliggende årsager
til ulykker og tilløb til ulykker.

Fremgangsmåden omfatter rapportering og undersøgelse af hændelser, analyse af undersøgelsesresultater samt opfølgning, så resultaterne kan bruges i det forebyggende arbejde.

Metodebeskrivelsen er udarbejdet af Det Norske Veritas, Danmark.

5.1 - Tabsårsagsmodellen
5.1 - Bilag