Systematisk sikkerhedstræning i virksomheden

Rapporten beskriver et uddannelseskoncept, der har til formål at træne alle virksomhedens ansatte i at forudse farlige situationer og uheld, før de opstår.

Omdrejningspunktet er én-dags kurser i ulykkesforebyggende adfærd, som samtlige ansatte deltager i. Efter kurset følger en fase med iværksættelse af tiltag til forbedring af sikkerheden.

Metodebeskrivelsen er udarbejdet af Holstberg Management i 2000.

7.2 - Systematisk sikkerhedstræning i virksomheden