Systematisk orden og ryddelighed, 5*S

Arbejdspladser med rod og uorden øger risikoen for arbejdsulykker dramatisk. Effektivt sikkerhedsarbejde bør derfor omfatte programmer for orden, ryddelighed og god organisering.

5*S er et sådant program, der inddrager alle på virksomheden i en systematisk indsats.

Metodebeskrivelsen er udarbejdet af INNOVATION Virksomhedsrådgivning i 2000.

6.4 - Systematisk orden og ryddelighed, 5*S
6.4 - Bilag 1
6.4 - Bilag 2-3