Sikkerhedsorganisationens værktøj til læring af ulykker

Metoden uddyber det værktøj til undersøgelse af ulykker, som Arbejdstilsynet udviklede i 1999.
  • Første del præsenterer den ulykkes- og analysemetode, der ligger til grund for det praktiske værktøj.
  • Anden del giver anvisninger på værktøjets brug ud fra hidtidige erfaringer.
  • Tredje del oplyser om, hvordan resultaterne fra ulykkesundersøgelsen kan bruges til statiske formål.
Metodebeskrivelsen er udarbejdet af Arbejdstilsynet i 2000.

5.3 - Sikkerhedsorganisationens værktøj til læring af ulykker 
5.3 - Bilag 1-3