RIV - inddragelse af medarbejderne i forebyggelse af ulykker

RIV er en metode til identifikation og forebyggelse af risici ved automatiserede maskiner og anlæg.

Metoden inddrager de medarbejdere, der i det daglige betjener maskinerne, i en systematisk risikovurdering. Det er disse medarbejdere, der har den mest konkrete indsigt i, hvor og hvornår risikosituationer opstår.

Forløbet munder ud i konkrete forslag til, hvordan sikkerheden kan forbedres.

Metodebeskrivelsen er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet i 2000.

6.3 - RIV - inddragelse af medarbejderne i forebyggelse af ulykker
6.3 - Bilag