Risikovurdering af maskiner og tekniske hjælpemidler

Metoden bruges til at kontrollere, at arbejdsopgaver ved maskiner og tekniske hjælpemidler kan udføres uden risiko for de ansatte.

Risikovurderingen sigter på at finde de faremomenter, der kan forvolde skade, vurdere hvilke skader de kan forårsage, vurdere om risikoen er stor eller lille, samt om det er muligt at gøre risikoen mindre.

Metodebeskrivelsen er udarbejdet af maskinsikkerhed.dk i 2000.

8.2 - Risikovurdering af maskiner og tekniske hjælpemidler
8.2 - Bilag