Planlægning af beredskab - herunder beredskabsplan for krisehjælp

Metoden er en vejledning, som virksomhedens arbejdsmiljøorganisation kan bruge til at gennemgå og forbedre det eksisterende beredskab, eller som udgangspunkt for arbejdet med en ny beredskabsplan.

Vejledningen har fokus på ulykkestilfælde, der kan føre til personskader, og den giver anvisninger på planlægningen af et beredskab for krisehjælp.

Metodebeskrivelsen er udarbejdet af BST-Midtjylland i 2000. Nedenstående BST-vejledning afspejler ikke de krav, som arbejdsmiljøreglerne og Arbejdstilsynet stiller.

10.1 - Planlægning af beredskab - herunder beredskabsplan for krisehjælp
10.1 - Bilag