"Mønsterarbejdspladsen" - metode til intern sikkerhedsdokumentation

Metoden gør det muligt for ledelse og ansatte at kontrollere, i hvor høj grad virksomheden lever op til sin egen sikkerhedsstandard - og hjælper til at udpege de områder, hvor effekten af en forebyggende indsats er størst.

Metoden afslører afvigelser fra den vedtagne standard og dokumenterer, om forholdene bliver rettet op igen, og hvor hurtigt det går.

Metodebeskrivelsen og fra 2000 og er udarbejdet af Carl Bro.

2.4 - "Mønsterarbejdspladsen" - metode til intern sikkerhedsdokumentation
2.4 - Bilag