Målstyring og måldialog

Målstyring og måldialog er to metoder, der kan hjælpe virksomheden med at sætte sikkerhed på dagsordenen på lige fod med kunderelaterede og indtjeningsbaserede mål.

Metoderne er fra 2000 og kan bruges til at gøre sikkerhedsarbejdet nærværende for virksomhedens medarbejdere, og de kan være en hjælp til at afstemme mål på tværs i virksomheden.

Metodebeskrivelsen er udarbejdet af INNOVATION Virksomhedsrådgivning.

1.4 - Målstyring og måldialog
1.4 - Bilag