ISOBAR - intern sikkerhedsgennemgang

Rapporten er fra 2000 og præsenterer en metode til sikkerhedsgennemgang, ISOBAR, hvor de bagvedliggende årsager til uønskede hændelser undersøges.

ISOBAR er baseret på en tjekliste og fokuserer på hændelser, der kan føre til personskader. Metoden er et hjælpemiddel til systematisk indhentning af information og til opfølgning internt i virksomheden.

Metodebeskrivelsen er udarbejdet af SINTEF.

2.3 - ISOBAR - intern sikkerhedsgennemgang
2.3 - Bilag 1
2.3 - Bilag 2
2.3 - Bilag 3