Identificering af farekilder og vurdering af ulykkesrisici

Rapporten beskriver en metode til identificering af farekilder og vurdering af ulykkesrisici i anlæg med farlige stoffer og/eller farlige maskiner.

Metoden indfører en HAZOP-analyse af procesudstyr og arbejdsprocedurer samt brug af barrierediagrammer til kortlægning af hændelsesforløb og opsummering af risiko.

Metodebeskrivelsen er udarbejdet af COWI i 2000.

8.4 - Identificering af farekilder og vurdering af ulykkesrisici
8.4 - Bilag