ERFO - inddragelse af medarbejderne i forebyggelse af ulykker

Grundtanke i ERFO er at inddrage medarbejdernes erfaringer i forebyggelsen af arbejdsulykker.

Metoden kombinerer en medarbejderundersøgelse med gruppediskussioner, der udmunder i et forslag til handlingsprogram, som formidles videre til ledelsen. Efter et år gentages proceduren i en regelbunden aktivering af sikkerhedsarbejdet.

Metodebeskrivelsen er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet i 2000.

6.2 - ERFO - inddragelse af medarbejderne i forebyggelse af ulykker