Arbejdssikkerhedsanalyse

Arbejdssikkerhedsanalyse (ASA) er en metode, der bruges til at finde en sikker fremgangsmåde til udførelse af en arbejdsopgave.
  • En simpel ASA bruges som forberedelse til en bestemt arbejdsopgave.
  • En detaljeret ASA kan gennemføres som grundlag for at planlægge større opgaver, udarbejde arbejdsinstrukser, planlægge oplæring eller dokumentere sikkerhedstiltag.
Metodebeskrivelsen er udarbejdet af SINTEF i 2000.

8.1 - Arbejdssikkerhedsanalyse
8.1 - Bilag