Analyse af sikkerhedskulturer

Metoden er fra 2000 og sætter virksomheden i stand til at beskrive og analysere sine sikkerhedskulturer.

Analysen afdækker barriererne for en mere sikker adfærd og giver virksomheden et godt udgangspunkt for at vurdere, hvilke indsatser der skal igangsættes for at højne sikkerheden, og hvilke aktiviteter og procedurer der skal fastholdes.

Metodebeskrivelsen er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet.

4.2 - Analyse af sikkerhedskulturer