Økonomisk vurdering af arbejdsulykker

3.1 - Vurdering af nu-omkostninger

Metoden er en brugsanvisning til registrering og kortlægning af direkte og indirekte økonomiske nu-omkostninger ved arbejdsulykker.

Metoden er fra 2000 og baseret på den generelle økonomiske ABC-model (Activity Based Costing).

3.2 - Vurdering af afledte effekter

Metoden er en guideline til konkretisering af de mere uhåndgribelige og langsigtede effekter af aktuelle arbejdsulykker. Sådanne effekter - fx forværret image, manglende tiltrækning af arbejdskraft og tab af goodwill hos kunder - kan ikke altid opgøres i penge her og nu, men deres vigtighed/signifikans kan opgøres ved hjælp af metodens rating-systematik.

Metoden er fra 2000 og baseret på Balanced Scorecard. 

3.1&2 - Økonomisk vurdering af arbejdsulykker - samlet beskrivelse af metoderne
3.1&2 - Bilag