30 metoder til forebyggelse af arbejdsulykker

Arbejdstilsynet og Industriens Branchearbejdsmiljøråd har udgivet 30 metoder til forebyggelse af arbejdsulykker. Metoderne har alle været brugt med succes i danske og udenlandske virksomheder. Beskrivelserne er udarbejdet af professionelle rådgivere, der har brugt metoderne i praksis.

De 30 metoder er udarbejdet i 2000 af Arbejdstilsynet, BST-Midtjylland, Carl Bro, COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Det Norske Veritas, Danmark, Forskningscenter Risø, Holstberg Management, IMPRO Consulting & Training, INNOVATION Virksomhedsrådgivning, maskinsikkerhed.dk og SINTEF.

Resumeer

Forebyggelse af arbejdsulykker - Overblik
Forebyggelse af arbejdsulykker - Resumé til mindre virksomheder

De 30 metoder

Sikkerhedsledelse og -politik

1.1 - Sikkerhedsledelse og sikkerhedspolitik
1.2 - Sikkerhedsledelse - elementer og arbejdsformer
1.3 - Forandringsledelse og orkestrering
1.4 - Målstyring og måldialog

Intern sikkerhedsdokumentation og -gennemgang

2.1 - Intern sikkerhedsdokumentation
2.2 - Virksomhedens anvendelse og vedligeholdelse af sikkerhedsdokumentation
2.3 - ISOBAR - intern sikkerhedsgennemgang
2.4 - "Mønsterarbejdspladsen" - metode til intern sikkerhedsdokumentation

Økonomisk vurdering af sikkerhed

3.1&2 - Økonomisk vurdering af arbejdsulykker

Sikkerhedskultur

4.1 - Ændring af sikkerhedskulturer
4.2 - Analyse af sikkerhedskulturer

Læring af ulykker

5.1 - Tabsårsagsmodellen
5.2 - Tripod - metode til læring af ulykker
5.3 - Sikkerhedsorganisationens værktøj til læring af ulykker

Medarbejderinvolvering

6.1 - Sikkerheds Element Metoden
6.2 - ERFO - inddragelse af medarbejderne i forebyggelse af ulykker
6.3 - RIV - inddragelse af medarbejderne i forebyggelse af ulykker
6.4 - Systematisk orden og ryddelighed - 5*S 

Sikkerhedstræning

7.1 - Sikkerhedstræning for ledere
7.2 - Systematisk sikkerhedstræning i virksomheden
7.3 - Sikkerhedstræning med fokus på organisatorisk adfærd

Identificering af risici

8.1 - Arbejdssikkerhedsanalyse
8.2 - Risikovurdering af maskiner og tekniske hjælpemidler
8.3 - Vejledning i risikoanalyse
8.4 - Identificering af farekilder og vurdering af ulykkesrisici

Krav til leverandører

9.1&2 - Virksomhedens arbejdsmiljøkrav til maskiner og tekniske hjælpemidler
9.3 - Kundekrav til tjenesteyderes sikkerhedsarbejde

Beredskab

10.1 - Planlægning af beredskab - herunder beredskabsplan for krisehjælp.