IGLO-stafetten

Tag hånd om stress i fællesskab: IGLO-stafetten er et spil, der hjælper jer med at finde løsninger på individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau.

IGLO-stafetten - Et spil om stress