Håndtering af PCB

Denne vejledning oplyser om PCB og dets skadevirkninger, om regler og ansvar i forbindelse med håndtering af forurenede materialer samt sikkerhedsforanstaltninger.

Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer