Dialogmetode: Dialogspil

Dialogspil er en dialogmetode, der kan bruges til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen.

Kort om metoden

I dialogspil bliver en række udsagn om det psykiske arbejdsmiljø sat til debat i grupper. Derefter bliver de prioriteret, og deltagerne kommer med løsningsforslag. På denne måde kommer metoden hele vejen rundt i arbejdet med trivslen.

Der er i dag udviklet en del forskellige dialogspil om stress og trivsel, som kan downloades eller købes.

Nedenfor beskriver vi én mulig metode og giver dig samtidig adgang til spillekort og en prioriteringsliste.

Hvornår kan metoden bruges?

Dialogspil kan benyttes til at kortlægge trivslen og prioritere indsatsområder, dvs. de områder, man ønsker at fokusere på i trivselsarbejdet.

Desuden kan man med dialogspillet komme frem til forslag til forbedring af arbejdspladsens trivsel.

Deltagere

Arbejdspladsens medarbejdere og ledere. Metoden egner sig bedst til mindre eller mellemstore arbejdspladser (max. 80 medarbejdere).

Tidsforbrug

To møder af 2–3 timers varighed med nogle ugers mellemrum. Hertil kommer 3-4 timers forberedelse for ansvarsgruppen.

Vejledning

Vejledningen er skrevet til den ansvarsgruppe, som står for at gennemføre og følge op på en trivselsmåling.

Download vejledning

Vejledning til dialogmetoden Dialogspil (pdf)

Spillekort til dialogspil (pdf)

Spilleplader til dialogspil(pdf)

Prioriteringsliste til dialogspil (pdf)

Gruppeguide til dialogspil(pdf)