Varmebeskyttelsesdragt

De tyske myndigheder har tilbagekaldt et farligt produkt fra markedet og nedlagt forbud mod videre markedsføring. Det drejer sig om en såkaldt brandmandsdragt af typen ”Hitzescutzanzug FW Typ 3”, som er fremstillet af den tyske fabrikant KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH. Dragten er CE-mærket og typeafprøvet i forhold til standarden EN 1486:2007.

Begrundelsen for forbuddet er, at dragtens varmeoverførsel ikke overholdt de accepterede værdier i standarden, da den efterfølgende blev testet af de tyske myndigheder. Ligeledes findes der ingen gyldig dokumentation på, at standardens niveau på anden måde er overholdt. Det betyder, at dragten ikke beskytter tilstrækkeligt imod varme, og at brugeren risikerer at blive forbrændt.

EU-Kommissionen har taget kontakt til fabrikanten og bedt om deres kommentarer til afgørelsen. EU-Kommissionen har aldrig modtaget svar fra fabrikanten. På baggrund af de tilgængelige oplysninger om dragten har EU-Kommissionen konkluderet, at forbuddet er berettiget.