Snekketransportør TSF 350

De finske myndigheder har forbudt markedsføring af snekketransportør af mærket TSF type 350, fordi den er farlig. Snekketransportøren til gulerødder og kålrabi TSF 350 er fremstillet af Cabinplant AS, Foresbjergvej 9, 5683 Haarby, Danmark. 

Baggrunden for forbuddet er en ulykke, hvor operatøren under rengøring af maskinen rakte ind i transportørens drænrør for at frigøre grøntsager, som havde sat sig fast. Dette fandt sted, mens snekken kørte, og operatøren pådrog sig skader på fingrene. 

Drænrøret og snekken er afskærmet med en fast afskærmning, som fjernes flere gange dagligt med henblik på rengøring. Dette kan gøres uden at snekken stopper. De finske myndigheder har derfor vurderet, at maskinen i stedet skal udstyres med en bevægelig afskærmning med tvangskobling, så snekken stopper, når skærmen åbnes.  

EU-kommissionen har truffet afgørelse [MFG1] om, at de finske myndigheders forbud er berettiget. Det betyder, at markedsføringen af snakketransportør til gulerødder og kålrabi TSF 350 med fast afskærmning skal standses i alle lande.

Læs afgørelse.